Описание на услугата PDR

По същество е без разрушителен метод за поправка на вдлъбнатини по каросерията на автомобила. Дава възможност за бърз и евтин ремонт със забележително качество.Има няколко ограничения по отношение на възможността за поправка на вдлъбнатини по каросерията на автомобила – вдлъбнатината не трябва да бъде на края на панела; да не е обработвано мястото в близост до вдлъбнатината преди това с „кит-боя“; да не е нарушена целостта на боята. Същността на технологията се изразява във внимателно обработване (масажиране) на вдлъбнатината чрез натиск от вътрешната страна на панела и леки почуквания от външната.